Simona Pavlicová, kandidátka Zelených do parlamentu
Aktuality
Z volebního programu [detail]

PROHLÁŠENÍ K VYŘAZENÍ SIMONY PAVLICOVÉ A JIŘÍHO BLAHUTY Z KANDIDÁTNÍ LISTINY STRANY ZELENÝCH

Jsme nuceni konstatovat, že s námi nikdo z předsednictva strany o celé situaci, která vznikla útokem manžela stranické jedničky v moravskoslezském kraji, nečlenky Strany zelených, paní Jakubkové na člena a kandidáta Strany zelených ing. Jiřího Blahutu, nejednal. Stejně tak žádný orgán strany vůbec neprošetřil celou záležitost s bezdůvodným a agresivním útokem na ing. Blahutu, dlouhodobého člena Strany zelených nestraníkem p. Jakubkem. Navíc tato záležitost vůbec neprošla ani vnitrostranickou diskusí.

Proti svému vyřazení z kandidátek důrazně protestujeme. Vyzýváme vedení strany k respektování demokratických postupů Nechápeme, jak mohlo předsednictvo Strany zelených zaujmout tak razantní stanovisko bez toho, aby vyslechlo obě strany. Nechápeme, jak mohlo za viníka šarvátky označit její obět. Nechápeme, proč máme být trestáni za to, že veřejně mluvíme pravdu. Právě snaha o pravdu a poctivost ve veřejném životě nás do Strany zelených přivedla. Nechápeme, proč lidé, kteří používají násilné metody, mají být na čelných místech kandidátky a ti, kteří byli napadeni, jsou vyřazováni z kandidátky. Původcem celé události nejsme my, nýbrž pan Zdeněk Jakubka a paní Věra Jakubková. Pokud by oni nejednali tak, jak jednali, nestáli bychom dnes proti sobě.

Žádáme vedení strany, aby revidovalo své rozhodnutí, vyslechlo nás a svědky celé neštastné události. My jsme připraveni předsednictvu strany své postoje vysvětlit. Je nám velmi líto, kam až situace dospěla, protože nejsme její příčinou. Rozhodovalo se o nás bez nás za zavřenými dveřmi. Navíc v záležitosti, která je zcela v kompetenci Republikové rady, která je nadřízeným orgánem PSZ. Žádáme o jediné, o ctění základních právních principů, tedy o to, aby byla slyšena i druhá strana a zjištěna skutečná pravda.

Simona Pavlicová
Jiří Blahuta

členové Republikové rady

Petice: Nesouhlasíme s odvoláním Simony Pavlicové z kandidátní listiny pro volby do Poslanecké sněmovny v roce 2006
(i vy se můžete připojit - mailem na simona.pavlicova@seznam.cz)

Členové Krajské rady MSK:
Eva Holubová - předsedkyně Republikové rady a předsedkyně Krajské rady MSK
Martin Mojžíšek - místopředseda Krajské rady MSK
Jiří Blahuta - člen Republikové rady a člen Krajské rady MSK
Aleš Laník - člen Krajské rady MSK
Antonín Kuboš - člen Krajské rady MSK
Kateřina Morongová - členka Krajské rady MSK
Jan Hutyra - člen Krajské rady MSK
Vladimír Bárt - člen Krajské rady MSK

Členové Republikové rady:
Petr Šafařík - člen Republikové rady SZ
Jiří Blahuta - člen Republikové rady a člen Krajské rady
Vlastimil Brázda - člen Republikové rady SZ

Nestraníci
Jiří Surůvka - výtvarník, performer a intermediální umělec
Milan Rak - architekt
Jak Nálevka - minimalista, grafik a intermediální umělec
Jan Vlček - malíř, performér, intermediální umělec
Emil Adamec - sochař
Lukáš Orlita - výtvarník a malíř
Janusz Sabela - advokát
Jak Harcuba - advokát
Radmil Adamus, Ing.
Miroslav Poláček, Ing.
Karel Cieslar - architekt
Daniel Lyčka ml. - student
Michal Paprota
Vavřinec Fójcik
Petr Lysáček - pedagog, umělec
Marián Kroček - architekt
Michael Kocych - architekt
Michal Slováček - státní zástupce

Dále všichni předsedové základních organizací a členové těchto základních organizací:
ZO Česky Těšín
ZO Ostrava Dubina
ZO Frýdek - Místek
ZO Sviadnov
ZO Sedliště
ZO Hukvaldy
ZO Fryčovice
ZO Frýdlant nad Ostravicí
ZO Havířov
ZO Kopřivnice

Happening "Pocení zelené krve pro Karolinu" 10. května ve 13 hodin

Happenig Vypalování čtyřlístků, který se konal v centru Ostravy, pomohli ztvárnit Jiří Surůvka a Petr Lysáček se svými studenty, za což jim moc děkuji. [foto v sekci Fotogalerie]

Jednalo se o úvodní blok k pokračování happeningu v klubu Boomerang, 15. května 06, v 19 hod, kde zahrají I love 69 popgejů a Marek Pražák.

Akci uvede Simona Pavlicová, kandidátka Zelených do Parlamentu a do znakové řeči překládá Jiří Surůvka


Kroužkujte č.5 Simonu Pavlicovou, volte zelenou Simonu
Boj proti korupci je jednou z mých absolutních priorit, neboť je to nutná podmínka vzpruhy ekonomiky a příchodu investic z venku, aby zesílily toky peněz u nás, potlačila se nezaměstnanost a zavedlo skutečně otevřené vysoké školství pro všechny bez školného a přijímacích zkoušek.

Podpořte Zelené

Volební program Zelených ke stažení zde

 

Boj proti korupci a boj proti nezaměstnanosti
Volební právo od 16 let, přímá volba starostů a hejtmanů, rovná práva mužů a žen
Dekriminalizace konopí pro technické a lékařské účely
Jedno procento na kulturu
Omezení poslanecké imunity
Otevřené vysoké školství bez přijímacího řízení a školného
Kamióny na železnici

 

© Mgr. Simona Pavlicová, www.simonapavlicova-ak.com