Simona Pavlicová, kandidátka Zelených do parlamentu
Co budu prosazovat v poslanecké sněmovně?
Z volebního programu [detail]

Boj proti korupci a boj proti nezaměstnanosti
Boj proti korupci je jednou z mých absolutních priorit, neboť je to nutná podmínka vzpruhy ekonomiky a příchodu investic z venku, aby zesílily toky peněz u nás, potlačila se nezaměstnanost a zavedlo skutečně otevřené vysoké školství pro všechny bez školného a přijímacích zkoušek. Je obecně známým faktem, že česká společnost trpí malou transparentností v oblasti rozhodování a hospodaření veřejné správy a v žebříčcích vnímání korupce stojí daleko za většinou států EU na úrovni zemí třetího světa jako je Kolumbie nebo Malajsie. Korupce je přitom největší brzdou efektivity a modernizace naší ekonomiky. Mocnou zbraní proti korupci je veřejná kontrola parlamentní a občanská, současná rezortní nestačí. Budu prosazovat vytvoření kvalitních protikorupčních zákonů a opatření včetně novelizací zákona o Nejvyšším kontrolním úřadu a zákona o veřejných zakázkách. Prosadím povinná majetková přiznání pro politiky, úředníky a manažery obecních a státních firem.


Justice má sloužit společnosti i občanům
Zlepšením vymahatelnosti práva se omezí i korupce. Obtížná vymahatelnost zákona je způsobena i nedostatečným správním a technickým zázemím soudců a soudů, které se posléze projevuje v nadměrné délce soudního řízení. Tento nedostatek se pokusím odstranit pomocí změn zákonů, důslednou péči o justici v praxi a osvětou. Zajistím českým otcům, aby podobně jako v zemích EU i naše soudy svěřovaly častěji dítě do jejich péče, aby se již nemuseli práva na styk s dítětem svízelně domáhat až u Evropského soudu lidských práv ve Štrasburku.


Otevřené vysoké školství bez přijímacího řízení a bez školného
Ve školství chci odstranit bariéry, které brání dostupnosti vzdělání co nejširšímu podílu naší populace. Budu prosazovat zrušení přijímacích zkoušek na střední a vysoké školy. Prosadím vysoké školy bez školného a zvýšení platu učitelům. Snížením korupce ve veřejných zakázkách, snížením byrokracie se získají finanční zdroje do školství a pro zvýšení platu pro učitele. Chci zdvojnásobit rozpočtové výdaje na kulturu na celkem 1% státního rozpočtu.


Volební právo od 16 let, přímá volba starostů a hejtmanů, rovná práva mužů a žen
Zruším podmínku minimální účasti 50% občanů při konání referend, která je diskriminující. Prosadím zákon o veřejné prospěšnosti, neboť nestátní neziskové organizace jsou partnery státu. Prosadím snížení věkové hranice pro volební právo na 16 let, neboť v tomto věku jsou již mladí lidé dostatečně zralí a mají mít možnost rozhodnout o své budoucnosti. Budu prosazovat rovná práva mužů a žen v zaměstnání, v přístupu ke vzdělání, v rodinném životě. Podporuji přijetí antidiskriminačního zákona.


Dekriminalizace marihuany pro technické a lékařské účely
Konopí posuzuji podle jejich skutečného vlivu na zdraví lidí a podle společenské nebezpečnosti. Navrhuji postupnou dekriminalizaci marihuany, zrušení ustanovení trestního zákoníka o trestnosti držení a pěstování marihuany a omamných hub většího množství než malého pro vlastní potřebu. Současně prosadím otázky rozvoje konopného hospodářství do Národního programu výzkumu a dalších veřejných výzkumných institucí. Konopí se již u nás legálně pěstuje od roku 1999 a je přínosem pro naše zemědělce a krajinu. Produkty z konopí jsou využitelné např. ve stavebnictví, zdravotnictví kosmetice, potravinářství, průmyslu i jako obnovitelný zdroj energie-biomasy. Peníze ušetřené na policejní protikonopnou válku lze dát do zdravotnictví a sociálních programů.


Kamióny na železnici
Mou prioritou v dopravní politice je výstavba veřejných překladišť pro převedení nákladní dopravy na železnici. Kombinovaná doprava musí být ekonomicky výhodnější než silniční nákladní doprava. Budu prosazovat celoroční zákaz jízdy kamiónů o víkendech od pátku 15.00 do neděle 24.00 hodin. Silnice v městech a na venkově budou nejen bezpečnější, ale výrazně se zlepší i kvalita ovzduší v těchto oblastech.


Omezení poslanecké imunity
Rozsah poslanecké imunity je ostudou naší demokracie. Prosadím novelu Ústavy, aby se imunita poslanců vztahovala pouze na svobodu slova po dobu výkonu funkce poslance. Orgány činné v trestním řízení nebudou potřebovat souhlas Poslanecké sněmovny k trestnímu stíhání poslance. Poslanec bude postaven na roveň všem ostatním občanům.


Boj proti korupci a boj proti nezaměstnanosti
Volební právo od 16 let, přímá volba starostů a hejtmanů, rovná práva mužů a žen
Dekriminalizace konopí pro technické a lékařské účely
Jedno procento na kulturu
Omezení poslanecké imunity
Otevřené vysoké školství bez přijímacího řízení a školného
Kamióny na železnici

 

© Mgr. Simona Pavlicová, www.simonapavlicova-ak.com