Simona Pavlicová, kandidátka Zelených do parlamentu
Články a texty z tisku
Seznam článků

Autorské články

Články z tisku k politické situaci

Dvojí metr zákona v kauze ostravské Karoliny
[Autor: Simona Pavlicová, Titul: e-Architekt 17.3.2006, Neviditelný pes 8.4.2006]

Je obecně známým faktem, že přicházející investoři přesvědčí, často za úplatky, přední vládnoucí zastupitele českých či moravských měst, aby jim poskytli zvláštní privilegia, například za účelem stavby obřího obchodního centra na úkor zóny veřejné zeleně a kvality životního prostředí občanů. Ostrava není v tomto směru výjimkou... Aneb e-architekt vám přináší komentář advokátky Simony Pavlicové k vývoji kauzy kolem území ostravské Karoliny, kde byla vyhlášena neregulérní developerská soutěž „Karolina 2006“ a to s podporou Magistrátu města Ostravy. Výjimečné ovšem je, že jsme se společně s mými klienty nedali a začali jsme se bránit proti zavržení vítězného urbanistického návrhu vzešlého z mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže, který byl poté jako urbanistická studie transformován v závazný územní plán, a to jak v linii trestní i linii veřejnoprávní. Ze začátku vypadala role primátorovy vlády relativně neškodně, za všechno může Útvar hl. architekta a jeho zaměstnanci. Časem se však situace pomalu obrací a poté, když stejný právní názor měla i ČKA, ministerstvo pro místní rozvoj a Národní památkový ústav, smlouva mezi developery a radními ve stylu ber nebo plať získává vážné trhliny. Boj nicméně neustává. Místní protikorupční policejní útvar vyslechl sice okolo dvaceti svědků, nicméně primátora Zedníka a jeho náměstky, tedy ty, kteří mají největší vliv na osud výstavby na Karolině, nevyslechl vůbec. Kupodivu, zástupci opozice - pokud se v Ostravě vůbec dá mluvit o nějaké opozici - kteří byli vedle náměstka primátora Rupricha oficiálně vyzváni ke stažení veřejně vystaveného padělku územního plánu v prostorách Magistrátu, byli vyslechnuti beze zbytku. Zřejmě stejný zákonný metr neplatí pro všechny. Alespoň, že konečně policie pře nedávnem zahájila úkony trestního řízení ve věci padělání územního plánu proti jednomu z hlavních viníků z vládnoucí garnitury na radnici - hl. architektovi města Ostravy - J. Sedleckému. Ten se totiž svou aktivitou při přelepování zelené plochy tzv. městského bulváru snažil ze všech svých sil eliminovat občany a dotčené orgány z rozhodovacích procesů tak, aby investora a ostravské úředníky při přelepování zelené plochy tzv. městského bulváru na červenou plochu určenou k zastavění hypermarketem nikdo nerušil. Teď jsou sice rušeni, ale poradní hlas veřejnosti a dotčených orgánů státní správy příliš nezmůže, pokud zastupitelstvo odsouhlasí otrocky jednotně cokoliv mu radní předloží. Faktem je, že ostravská policie svou záměrnou liknavostí dala mnoho času autorům nelegálních úprav, nikým neschválených a nevyhlášených, nezbytnému k přijetí zpětného opatření, které by alespoň částečně napravilo jejich zcela nezákonný a nemorální postup. Zelená plocha mění svou tvář načerveno na takzvané kmenové jádrové území, kde si může stavět každý investor s developerem, jak se mu zachce, bez sofistikovaného urbanistického plánu. Peníze daňových poplatníků byly barbarským způsobem marně vyhozeny oknem a vyhlášení nové mezinárodní urbanisticko-architektonické soutěže, která jediná by kvalifikovaně mohla rozvrhnout území Karoliny se nekoná. A propós, náměstek Ruprich je účastníkem ještě jednoho řízení, a to přípravného řízení trestného pro trestný čin vydírání zastřelením, jehož společenská nebezpečnost je mnohem závažnější, než-li původně kvalifikovaný trestný čin vyhrožování zastřelením a můžu říct, že kterýkoliv příslušník romské národnosti by již s největší pravděpodobností obýval místní krajskou vazební věznici. Úkony trestního řízení byly samozřejmě co nejtišeji zahájeny v půli ledna, snad státní zastupitelství bude natolik rozumné, že nezamete Ruprichovo bezskrupulózní chování pod koberec s výmluvou, že jde o „politickou záležitost“. V podobné situaci se může ocitnout každý z nás, který upozorní na podezřelé propojení veřejných funkcí s byznysem a je druhotné, zda se jedná o advokáta, novináře či vrátného Magistrátu města Ostravy. Celkovým neslaně nemastným postupem ostravské protikorupční policie se ostravští občané zřejmě horko těžko dočkají korupčních procesů s vysoce postavenými komunálními politiky. Asi by to chtělo zřídit nezávislý vyšetřovací protikorupční útvar se sídlem v Praze, který by podléhal dozoru Parlamentu, jiné řešení korupčních kauz v České republice nevidím. Nezbývá než doufat, že třetí pilíř demokracie v podobě soudní moci u nás bude fungovat natolik, že nebudeme muset absolvovat štrasburskou anabázi, i když iluze si o našem soudnictví příliš nedělám, přestože fakt, že investorská potažmo developerská soutěž je nezákonným paskvilem ostravských radních, porušující ve všech směrech právní řád České republiky – například zákon o veřejných zakázkách, zákon o obcích, občanský zákoník a další zákony včetně příslušných evropských směrnic a doporučení – krajský soud v Ostravě si s tím hlavu příliš nelámal a vše přehodil jako horký brambor na vyšší instanci. Stejně jako ostravská televize a její plíživá cenzura v podobě primátora, která mě na jeho pokyn ze dne na den vystřihla z již sestříhaného dokumentu o hypermarketech v centru našich měst... Kde je tolik proklamovaná otevřená občanská společnost, když městské médium podléhá absolutnímu monarchovi? Přesto doufám, že navzdory několikaměsíčnímu strádání, které hned tak neskončí, bude mít „karolínská krize“ i ozdravné účinky – co nejkvalitnější architekturu, která by byla srovnatelná se zahraničím. tváře. To se musí změnit," říká.


Další články

Články z tisku

Politické články (klikni pro zvětšení nebo detail článku)

Idnes o rvačce: článek a diskuze

Simona Pavlicová na NP - komentář k posledním zeleným událostem a diskuze

Simona Pavlicová v LN - zkrácený komentář a diskuze

Ondřej Neff na NP: článek a diskuze

Simona Pavlicová na NP: článek a diskuze

Blesk o rvačce: článek a foto

Novinky o rvačce: článek a diskuze


klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
klikni pro zvětšení nebo detail článku
© Mgr. Simona Pavlicová, www.simonapavlicova-ak.com